5. Hjemmearbejde og ekstrajob

Dispensation for hjemmearbejde

Hvis den ansatte arbejder mindre end 25 % i Sverige, skal vedkommende være socialt sikret i Danmark. Hvis den ansatte arbejder 25 %, eller mere, i Sverige, skal vedkommende derimod være socialt sikret i Sverige, og du skal som arbejdsgiver betale sociale afgifter (20,7 % af bruttolønnen 2018) i Sverige.

Hvis du ønsker, at den ansatte skal omfattes af dansk lovgivning, når vedkommende arbejder 25 % men ikke 50% i Sverige, kan du og den ansatte ansøge om dispensation hos Udbetaling Danmark.

Ekstrajob

Du skal også være opmærksom på, at hvis din svensk-bosiddende medarbejder tager arbejde for en anden arbejdsgiver i Sverige, så bliver den ansatte socialt sikret i Sverige, hvis arbejdet i Sverige er 25 % eller mere af den totale arbejdstid. Dette betyder eksempelvis, at hvis den ansatte arbejder fuldtid i Danmark (37 tim/uge), kan vedkommende gennemsnittligt arbejde 12 timer per uge i Sverige og stadigvæk være socialt sikret i Danmark.

Søg dispensation hos Försäkringskassan eller Udbetaling Danmark

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö og Udbetaling Danmark for at få mere information og ansøge om dispensation (ved Attest A1).