3. Før du ansætter en svensk medarbejder

Som arbejdsgiver skal du vide, at din nye medarbejder ansættes efter almindelige danske regler på arbejdsmarkedsområdet. Som en service overfor medarbejderen kan du sætte dig ind i de væsentligste forskelle i de svenske og danske arbejdsmarkeds-, skatte- og socialforsikringsregler.

Arbejdstid

Den danske arbejdstid er kortere end den svenske, da den er 37 timer i Danmark mod 40 timer i Sverige.

A-kassa

Når man arbejder i Danmark, og vil være arbejdsløshedsforsikret, skal man være medlem af en dansk a-kasse. De danske a-kasser er generelt dyrere end de svenske. Til gengæld er udgifterne i Danmark fradragsberettiget. 

Ferie

Både i Danmark og Sverige garanteres de ansatte mindst fem ugers ferie i løbet af et år. Feriesystemet i Sverige og Danmark adskiller sig på en del punkter. Dels løber det svenske ferieår fra1. april til 31. marts, og dels er mange svenskere vant til at holde fire ugers sammenhængende ferie i løbet af sommeren.

Sygdom

Hvis man bor i Sverige, og kun arbejder i Danmark, er man socialt sikret i Danmark, og har ret til samme sociale sikring som danske borgere.

Barsel

Når man arbejder i Danmark, er det de danske regler, som gælder ved barselsorlov og barselspenge.

Pasning af syge børn

Vilkårene for pleje af syge børn i Danmark er også anderledes end i Sverige, hvor forældre har ret til 120 sygedage årligt frem til barnet fylder 12 år. Husk derfor at meddele medarbejderen, at pleje af syge børn ikke giver ret til sygesikring, og fortæl hvilke lokale overenskomster der findes på jeres arbejdsplads.