2. Er der samme faglige niveau?

Der er generelt god overensstemmelse mellem opbygningen af uddannelser i henholdsvis Sverige og Danmark. Således står færdiguddannede svenskere med de samme muligheder og kvalifikationer som færdiguddannede fra det danske system.

Validering af svenske uddannelser

Hvis der bliver brug for at validere en svensk uddannelse i forhold til det danske system, er der hjælp at få hos Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) i Danmark og Universitets- och högskolerådet (UHR) i Sverige.