3. Bogføring og revision

Som virksomhedsejer har du pligt til at fremlægge virksomhedens bogføring uanset omfang, og uanset hvilken virksomhedsform du har valgt. Hvis du driver virksomhed gennem en svensk filial, skal du aflevere årsregnskaber til det svenske Skatteverket. Hvis virksomheden er momspligtig, skal der momsangives hver måned/kvartalvis til det svenske Skatteverket.