9. Social sikring i Danmark og Sverige

Grundlæggende foreskriver reglerne om social sikring for Øresundspendlere, at medarbejdere er socialt sikret i det land, hvor de arbejder. Arbejdslandet bliver defineret som det land, hvor de fysisk udfører deres arbejde - ikke det land, hvor virksomheden er ejet eller har hovedkontor. 

Hovedreglen for social sikring

Medarbejdere, der udfører deres arbejde i Danmark, bliver socialt sikret efter danske regler, og medarbejdere, der udfører deres arbejde i Sverige, bliver socialt sikret efter svenske regler. 

Arbejde i to lande - og undtagelsen

Hvis den ansatte arbejder i begge lande, og arbejder mindre end 25 procent af sin arbejdstid i det land, hvor han/hun bor, bliver han/hun socialt sikret i det andet land. Hvis den ansatte i stedet arbejder 25 procent eller mere i bopælslandet, bliver personen socialt sikret der. Under alle omstændigheder skal arbejdsgiveren eller den ansatte kontakte myndighederne i bopælslandet for at få en afgørelse om, hvor den ansatte er socialt sikret. Hvis den ansatte bor i Danmark, skal arbejdsgiveren eller den ansatte sende en ansøgning til Udbetaling Danmark. Hvis den ansatte bor i Sverige, er det Försäkringskassan, man skal sende ansøgningen til. 
 
Undtagelsen omkring at arbejde i to lande er især vigtig for danske virksomheder. Hvis en svensk-bosat medarbejder får sin sociale sikring overført til Sverige, skal den danske virksomhed betale sociale afgifter i Sverige (20,7 procent af bruttolønnen 2018). 
 
Der er forskellige ting, man som dansk virksomhed kan gøre for at sikre sig mod at skulle betale svenske arbejdsgiverafgifter for svensk-bosatte medarbejdere. Hvis den ansatte skal arbejde hjemme mellem 25 procent og 50 procent af sin arbejdstid, kan man søge om dispensation hos Udbetaling Danmark.  
 
Hvis den ansatte skal arbejde i Sverige for en anden arbejdsgiver, kan vedkommende arbejde i Sverige mindre end 25 procent af den totale arbejdstid og stadigvæk være socialt sikret i Danmark. Hvis den ansatte f.eks. arbejder på fuld tid i Danmark (37 timer/uge), kan vedkommende gennemsnittligt arbejde 12 timer per uge i Sverige og stadig være socialt sikret i Danmark.