8. Skat for virksomhed og ansatte

Skat for virksomheden

Hvis du driver eller ejer en dansk virksomhed, og udfører arbejde i Sverige, kan du blive ved med at være registreret i Danmark og betale din skat der.
Så længe virksomheden ikke har et fast driftssted i Sverige, behøver den ikke at være registreret for skatteindbetaling i Sverige. Derimod skal virksomheden momsregistreres hos det svenske Skatteverket, hvis der bliver omsat momspligtige varer eller ydelser i Sverige. Vær dog opmærksom på, at det ved såkaldt "business-to-business" ikke er nødvendigt med momsregistrering i Sverige.  

Skat for ansatte 

Der skal betales skat af den ansattes lønindkomst i det land, hvor arbejdet bliver udført. Det betyder, at en person der udfører sit arbejde i Sverige, også bliver beskattet i Sverige, selvom personen er bosat i Danmark og ansat af en dansk arbejdsgiver. 

To former for beskatning

En medarbejder, der arbejder i Sverige, kan vælge mellem to måder at betale skat på. Vedkommende kan enten ansøge om en såkaldt SINK-beskatning eller under en række betingelser vælge "almindelig" skattepligt i Sverige. SINK, som er en forkortelse af "särskild inkomstskatt för utomlands bosatta", er en statslig bruttoskat på 25 procent af indkomstskatten (2018). En ansat, der bliver beskattet efter SINK-ordningen, har ikke ret til nogle fradrag. Som "almindelig" skattepligtig betaler man derimod generelt skat efter de samme regler som andre, der er bosat i Sverige, og derfor har man således også ret til fradrag. Dette gælder dog ikke rentefradrag, pga. af de danske regler.