7. Registrering hos Skatteverket

Hvis din virksomhed ikke har et fast driftssted i Sverige, skal der ikke afleveres en "inkomstdeklaration" til Skatteverket. Derimod skal der afleveres en "mervärdesskattedeklaration" hver måned/hver tredje måned, hvis din virksomhed er momspligtig af salg eller omsætning af varer i Sverige. 

Udfyld en "Skatteanmälan för utländska företagare"

Når din danske virksomhed vil drive forretning i Sverige, skal der udfyldes en "Skatteanmälan för utländska företagare" (SKV 4632). Denne finder du på Skatteverkets hjemmeside. Følg evt. linket nedenfor.

"Skattedeklaration" - redegørelse for moms

Hvis din virksomhed er momspligtig i Sverige, skal der afleveres en "mervärdesskattedeklaration" til Skatteverket en gang om måneden/hver tredje måned. Der skal redegøres for udgående moms i den måned, hvor din virksomhed har leveret den relevante vare eller ydelse. Der skal redegøres for indgående moms hver tredje måned. 
 
Yderligere information
Kontakt Skatteverket for yderligere information om bogføring og momsangivelse.