11. Ansætte personale til det svenske marked

Inden du beslutter dig for at ansætte en medarbejder, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

At ansætte en svensk medarbejder

Når din danske virksomhed vil ansætte en svensk medarbejder til at arbejde i Sverige, for eksempel en sælger, bør du tænke på, at vedkommende bliver skattepligtig og socialt sikret i Sverige. Din virksomhed behøver ikke at have en filial i Sverige for at kunne ansætte en svensker, men skal være momsregistreret i Sverige. Dette gør du hos det svenske Skatteverket. 

At ansætte en dansker, der arbejder i Sverige

Du kan også vælge at ansætte en dansk-bosat medarbejder, der skal arbejde i Sverige, enten på fuldtid eller på deltid. Så længe vedkommende kun arbejder i Sverige, gør bopælslandet ingen forskel. Medarbejderen er skattepligtig og socialt sikret der, hvor vedkommende udfører sit arbejde, og følger altså ikke automatisk de almindelige danske ansættelsesforhold. Vær opmærksom på dette, når der skal skrives kontrakt med medarbejdere, der skal arbejde i Sverige. 
 
Hvis en dansk-bosat medarbejder både arbejder Danmark og Sverige, ændrer sig reglerne for skat og social sikring. Afhængigt af hvor meget den ansatte arbejder i henholdsvis Sverige og Danmark, kan vedkommende blive skattepligtig i et eller begge lande. Hvis den ansatte arbejder i Sverige over halvdelen af tiden, kan vedkommende blive fuldt skattepligtig dér. Læs mere på om hvornår ansatte kan blive fuldt skattepligtig i Sverige: Nordisk eTax.
 
Yderligere information
Kontakt Skatteverket i Sverige for at få information om beskatning af virksomheder og medarbejdere i Sverige. Skattestyrelsen kan svare på spørgsmål omkring skat for medarbejdere, der arbejder i begge lande.