10. Forsikringer for ansatte

Når du ansætter en svensk medarbejder, skal du tegne en arbejdsskadeforsikring for den ansatte. 

Når din danske medarbejder bliver udsendt, gælder de danske forsikringer, hvis medarbejderen er socialt sikret i Danmark. Du bør kontakte dit eget forsikringsselskab for flere oplysninger. 
 
Der er tradition for, at man inden for byggebranchen ansætter med udgangspunkt i overensskomster.

Arbetsskadelagen

Den svenske arbetsskadelagen kræver, at du som arbejdsgiver har en arbejdsskadeforsikring, som dækker dine medarbejdere, hvis de skulle komme ud for en arbejdsulykke.
Forsikringen dækker: 
  • Behandling, rehabilitering och hjälpmedel
  • Förlust av arbetsförmåga
  • Bestående men
  • Övergångsbelopp till efterlevande vid dödsfall 
  • Förlust av familjeförsörjare


Mere information:
 Försäkringskassans vejldning for virksomheder: Arbetsskadeförsäkring.