Skal virksomheden momsregistreres i Sverige?

Seneste opdateret 27-01-2020
Her kan du læse mere om, hvornår din virksomhed skal momsregistreres i Sverige, i forbindelse med at lave forretning i Sverige. I nedenstående kan du læse, om det har betydning, hvorvidt din virksomhed har fast driftssted i Sverige eller ej.
Print

Hvis din virksomhed sælger momspligtige varer eller ydelser i Sverige, skal virksomheden som udgangspunkt momsregistreres i Sverige. Hvorvidt din virksomhed skal momsregistreres i Sverige eller ej afhænger ikke af, om den har et fast driftssted i Sverige eller ej, men af hvorvidt virksomhedens kunder er momsregistrerede. I den situation vil det som regel være kunden, der skal betale momsen. Vær dog opmærksom på, at ved B2B (business-to-business) er det ikke nødvendigt med momsregistrering. Hvis virksomhedens kunder er privatpersoner (B2C), skal virksomheden som udgangspunkt altid momsregistreres.

Standardsatsen er, ligesom i Danmark, 25 procent.

 

Send informationer til Skatteverket månedligt

En momsregistreret virksomhed skal aflevere en momsdeklaration hver måned. Din virksomhed vil få en momsdeklaration tilsendt af Skatteverket, og skal udfylde informationer om moms.

Udgående moms skal redegøres for i den måned, hvor din virksomhed har leveret den relevante vare eller ydelse. Indgående moms skal redegøres for i den måned, hvor du har modtaget den relevante vare eller ydelse. I visse tilfælde kan en virksomhed nøjes med at udfylde "mervärdesskattedeklaration" hver tredje måned. Perioden vil fremgå af den tilsendte momsdeklaration.

Undtagelser

Selv hvis din virksomheds kunder er momsregistrerede, og din virksomhed derfor ikke som udgangspunkt har pligt til at betale moms, skal den alligevel momsregistreres i Sverige i de følgende tilfælde:

  • Ved overføring af varer til din virksomhed i et andet EU-land.
  • Hvis virksomheden sælger momsfri varer til et andet EU-land, hvor køberen bruger momsregistreringsnummer.
  • Byggebranchen som anvender underentreprenør i Sverige

 

Tilbagebetaling af moms

Hvis din virksomhed ikke er momsregistreret i Sverige, men har momspligtige omkostninger i Sverige i forbindelse med erhvervsvirksomhed der, kan virksomheden ansøge om at få den indbetalte moms tilbagebetalt fra det svenske Skatteverket. Mere information findes på den engelske del af Skatteverkets hjemmeside.

 

Læs mere om momspligtige omkostninger

 

Yderligere information

Læs mere på Skatteverkets hjemmeside om satser og procentsatser for 2020

 

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Guide – når du skal etablere din virksomhed i Sverige

Der er mange ting at tage højde for, når du vil etablere en virksomhed i et andet land. 

Audiovox tog springet over Øresund til et helt nyt marked

Audiovox er på en mission, der handler om at hjælpe mod støjrelateret høretab. Et problem, der er stort i Danmark men naturligvis tilsvarende større på det svenske marked.