Bogføring og økonomi med eller uden afdeling i Sverige?

Seneste opdateret 05-03-2019
Her kan du læse mere om bogføring og økonomi, der er forbundet med at lave forretning i Sverige. Bemærk, at det har betydning, hvorvidt din virksomhed har fast driftssted i Sverige eller ej.
Print

En dansk virksomhed, der driver erhvervsvirksomhed i Sverige, er skattepligtig i Sverige for den omsætning, der bliver genereret der.

Bogføring og økonomi – fast driftssted i Sverige

Når din virksomhed har et fast driftssted i Sverige - det vil sige et fast kontor eller filial - er den som udgangspunkt helt ligestillet med svenske virksomheder. Det vil sige, at den del af virksomheden, der ligger i Sverige, skal håndtere skat og bogføring efter svenske regler.

 

"Skatteanmälan" ved etablering

Når din danske virksomhed vil etablere et kontor i Sverige skal der udfyldes en 'Skatteanmälan för utländska företagare', blanket SKV 4632.

 

Hent blanket SKV 4632 på Skatteverkets hjemmeside

 

"Inkomstdeklaration" - årsopgørelse for virksomheder

Der skal også afleveres en årlig "inkomstdeklaration" til det svenske Skatteverket. Indkomstdeklarationen skal indsendes senest den 2. maj året efter indtjeningsåret, og baseres normalt på din virksomheds årsregnskab. Hvis din virksomhed ikke har udarbejdet et separat årsregnskab for den svenske del af omsætningen, er der mulighed for at basere indkomstdeklarationen på noget, der hedder et "förenklat årsbokslut". Det er typisk tilladt hvis din virksomheds årlige nettoomsætning i Sverige ikke overstiger 3 millioner SEK.

 

"Skattedeklaration" - månedlig redegørelse

Hvis din danske virksomhed er momspligtig af salg eller omsætning af varer i Sverige, skal der afleveres "skattedeklaration" til det svenske Skatteverket en gang om måneden/kvartalsvis. Din virksomhed vil få "skattedeklarationen" tilsendt af Skatteverket, og skal udfylde informationer om moms, arbejdsgiverafgifter og fradragen skat. 

Vær dog opmærksom på, at ved så kaldt "business-to-business" er det ikke nødvendig med momsregistrering.

 

Mere information

Det er en god idé at læse vejledningen "Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser 2019 - SKV 463". Indkomsdeklarationen kan udfyldes via det svenske Skatteverkets hjemmeside. Se vejledningen:"Bokföring, bokslut och deklaration - SKV 282/283":

 

Hent vejledning 463

Hent vejledning 282

Hent vejledning 283

 

Bogføring og økonomi – uden fast driftssted i Sverige

Hvis din virksomhed ikke har et fast driftssted i Sverige, skal der ikke afleveres en ”inkomstdeklaration” til det svenske Skatteverk. Derimod skal der afleveres en såkaldt "mervärdesskattedeklaration" en gang om måneden, hvis din virksomhed er momspligtig med hensyn til salg eller omsætning af varer i Sverige.

 

"Skatteanmälan"

Når din danske virksomhed vil bedrive handel i Sverige skal der udfyldes en 'Skatteanmälan för utländska företagare'. Vejledningen indeholder også information om, hvilke skatteregler der gælder 'udenlandske' virksomheder, som vil bedrive handel i Sverige uden fast driftssted i Sverige. 

 

'Skatteanmälan för utländska företagare' SKV 4632

Vejledning: SKV 418

 

"Skattedeklaration" for momspligtige virksomheder

Hvis din virksomhed er momspligtig i Sverige, skal der afleveres en såkaldt "mervärdesskattedeklaration" til det svenske Skatteverket en gang om måneden. Udgående moms skal redegøres for i den måned, hvor din virksomhed har leveret den relevante vare eller ydelse. Indgående moms skal redegøres for i den måned, hvor du har modtaget den relevante vare eller ydelse.

Vær dog opmærksom på, at ved såkaldt "business-to-business" er det ikke nødvendigt med momsregistrering.

Yderligere information

Hvis du ønsker mere information om bogføring, er du velkommen til at kontakte Skatteverket på Øresunddirekts Informationscenter i Malmø.

 

Kontakt Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Guide – når du skal etablere din virksomhed i Sverige

Der er mange ting at tage højde for, når du vil etablere en virksomhed i et andet land. 

Audiovox tog springet over Øresund til et helt nyt marked

Audiovox er på en mission, der handler om at hjælpe mod støjrelateret høretab. Et problem, der er stort i Danmark men naturligvis tilsvarende større på det svenske marked.