Spørgsmål: Pension til svenske ansatte med lønindkomst i SE

Jeg har en kunde, som har ansat to svenske personer og udbetaler løn til SE. Hvordan og hvor opretter han en pensionsordning til disse to i SE? På forhånd tak for svaret....

Svar

11. september 2017
Aftaler og kontrakter

Hej och tack för din fråga,

Om din kund har anställt en svensk person för arbete i Danmark gäller som huvudregel dansk lagstiftning för anställningen (arbetslandets lag). Om de anställda arbetar i Sverige gäller dock som huvudregel svensk lagstiftning för anställningen.

I Sverige betalas arbetsgivaravgift på lön och förmånsvärden (31,42 %) till Skatteverket. Arbetsgivaravgiften inkluderar bland annat ålderspensionsavgift som delvis finansierar den statliga pension som arbetstagare tjänar ihop rätt till. Den allmänna pensionen hanteras av pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen behöver ofta kompletteras med någon ytterligare form av pensionsförsäkring.

Många (men inte alla) arbetsgivare erbjuder sina arbetstagare någon form av tjänstepensionsförmån. Ca 9 av 10 anställda har avtal med arbetsgivare som ger rätt till någon form av tjänstepension. Rätten till tjänstepensionsförmån kan följa av kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal kan arbetsgivaren på egen hand erbjuda eller avtala med sina anställda om en tjänstepensionsförsäkring. De flesta banker och försäkringsbolag erbjuder tjänstepensionslösningar.

Støttes af