Spørgsmål: Lønninger i Sverige

Jeg har søgt meget længe, men kan ikke rigtig finde noget med løninger i sverige. Vi har en tøjbutik i Malmø, og vi har svært ved at finde ud af hvor meget vores ansatte i butikken skal have i løn, i forhold til hvad de får i andre butikker. Er der nogen statistikker i kan henvise til, eller nogen hjælp at hente?

Svar

8. august 2017
Aftaler og kontrakter

Hej och tack för din fråga.

I Sverige finns ingen lagstadgad lägstalön. Detta regleras istället mellan arbetstagare och arbetsgivare genom kollektivavtal. Om en arbetsplats inte har ingått något kollektivavtal finns inte heller någon lägsta lön.

Statistik över löner att förhålla sig till går dock bland annat att hitta genom dessa länkar. Tänk dock på att lönestatistiken inte innebär en fast lägsta nivå. I många fall har lönenivåerna som ingår i lönestatistiken fastställts med hänsyn till eventuella andra förmåner som den anställde har och därmed påverkat själva lönesättningen.

Svenskt näringsliv, som är en arbetsgivarorganisation, sammanställer statistik över både löner och arbetstid inom olika branscher, bland annat handelssektorn i en publikation som går att finna i nedanstående länk.

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta-om-loner-och-arbetstid/fakta-om-loner-och-arbetstider-2017_676856.html

Handels, som är ett fackförbund, sammanställer även de statistik över löner som går att hitta genom nedanstående länk. Många butiksanställda är medlemmar i Handels.

 https://handels.se/lon-och-villkor2/lagstaloner/

Jag hoppas att länkarna fungerar och att statistiken ger de svar som du behöver.

 

Med vänliga hälsningar

Advokat Helena Malmström och Jur. Kand. Elias Dalberg

Støttes af