Spørgsmål: Kontoradresse i Sverige til dansk selskab?

Jeg overvejer at etablere en kontoradresse i Sverige til min Danske virksomhed. Vi forhandler produkter i DK og SE, udelukkende B2B. Kan jeg oprette en kontoradresse på en privatadresse i Sverige? Hvis ja, hvordan? Kan jeg indregistrere en firmabil på Svenske nummerplader på denne kontoradresse? Jeg skal vist aflægge regnskab til de Svenske myndigheder for mit salg i Sverige. Skal jeg gøre andet? Tusind tak for hjælpen!

Svar

17. december 2018
Selskaber

Hej och tack för din fråga

Du kan registrera din verskamhet på en svensk adress i Sverige. Detta gäller också om adressen går till en privatperson. Du uppger företagets adress till Skatteverket. Du kan även registrera en filial eller ett dotterbolag i Sverige, vilket i så fall görs hos Bolagsverket.

Som utländsk verksamhet med fast driftställe i Sverige kommer du beskattas för inkomster hänförliga till verksamheten i Sverige här i Sverige. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida. Även arbetsgivaravgifter kan aktualiseras om du har personal i Sverige. 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag.4.18e1b10334ebe8bc80004949.html?q=utl%C3%A4ndskt+f%C3%B6retag

Du kan köpa och använda en firmabil för verksamheten i Sverige men om det får några konsekvenser för dig i övrigt med hänsyn till danska skatteregler kan jag inte besvara. Det beror nog på hur du använder bilen. 

 

Med vänliga hälsningar 

Helena Malmström

Støttes af