Spørgsmål: Ansat svensker syg før den 8. ansættelsesuge

Vi har ansat en svensk anlægsgartner. Han er nu syg inden sin 8. ansættelsesuge. Kan jeg under Virk.dk sørge for at han kan få sygedagpenge fra Kommunen- og hvilken Kommune. Vi bor i Hillerød Kommune. Kan du hjælpe mig?

Svar

21. august 2017
Ansættelsesforhold

Hej och tack för din fråga

Av din fråga verkar det som att ni har anställt en svensk person som ska arbeta i Danmark. Då gäller som huvudregel danska regler för anställningen och sjukskrivningen. Jag kan tyvärr inte svara på hur det danska systemet fungerar men fråga gärna min kollega Thomas Bang som svarar på vad som gäller i Danmark.

Om den anställde skulle vara anställd för att utföra arbete i Sverige gäller svenska regler för anställningen och sjukskrivning mm. I Sverige betalar arbetsgivaren sjuklön under inledande period av sjukskrivning (14 kalenderdagar, varav dag 1 som regel är en obetald karensdag). Därefter erhåller den anställde sjukpenning, vilket är en ersättning från försäkringskassan. Som huvudregel gällera att efter 7 dagars sjukdom ska den anställde styrka sin sjukdom genom att lämna ett sjukintyg från läkare till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska anmäla sjukdom som pågår under längre tid än 14 dagar till Försäkringskassan. Här finns mer information https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/sjukdom-och-skada/sjuk-medarbetare-dag-1-90


Med vänliga hälsningar

Helena Malmström

Støttes af