Spørgsmål: Ansættelse af medarbejder i Sverige af dansk virksomhed

Hvordan kommer jeg i gang ...Hvad skal man først gøre søge om registrering? Har vi fast drifsted i Sverige når det er en sælger jeg søger ? Hvor meget skal jeg betale i social sikring, kan vi selv styre lønnen i Danmark?

Svar

22. januar 2018
Ansættelsesforhold

Hej och tack för din fråga

I din fråga inryms ganska många olika frågeställningar men det finns inte så mycket information. Jag försöker svara översiktligt här så får du återkomma med fler frågor om du tycker att förtydliganden krävs. Du är givetvis välkommen att kontakta oss för rådgivning i ditt enskilda ärende, då det kan tänkas att detta är den typ av satsning som faktiskt kräver att man anlitar juridisk expertis så det blir rätt från början. Ni bör även överväga att anlita en bokföringsbyrå som hjälper er med det praktiska kring registreringar, utbetalningar av lön och redovisning av löner och skatter mm till Skatteverket. 

Inledningsvis kan det vara bra att överväga om du vill etablera ett bolag i Sverige eller om du föredrar att bedriva verksamhet i Sverige via ditt danska företag. Om du bedriver verksamhet i Sverige genom ett svenskt bolag eller via ditt danska företag som har ett fast driftställe i Sverige (oavsett om du har en enskild firma eller ett bolag) ska du betala inkomstskatt i Sverige för inkomst i näringsverksamhet.

Om verksamhet bedrivs helt eller delvis från en stadigvarande plats i Sverige anses företaget ha ett fast driftställe i Sverige. Om ditt företag har en anställd i Sverige som arbetar hemifrån och kontinuerligt utför sina arbetsuppgifter från hemmet (t.ex. en säljare som arbetar med försäljningsverksamhet genom att söka upp kunder eller liknande från hemmet) anses ditt företag troligen ha ett fast driftställe i Sverige. Du behöver då registrera din verksamhet vid Skatteverket för att kunna betala inkomstskatt. Det behöver du även göra för att kunna betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag för anställda.

Om du har en anställd i Sverige gäller som huvudregel svensk arbetsrätt. Det innebär att du måste följa den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen som i många delar är tvingande. Det kan röra sig om arbetsmiljölagstiftning, regler om anställningsskydd, regler som berör information och förhandling med fackförbund osv.

Arbetsgivaravgiften är 31.42 % som tillkommer på toppen av bruttolön och förmånsvärden. Det finns inga minimilöner i lag utan lönen kan i övrigt bestämmas genom överenskommelse mellan dig och arbetstagaren. Det kan vara bra att jämföra lönen med marknadsmässiga löner i Sverige för den aktuella yrkesgruppen. Den anställde har vidare rätt till minst 25 semesterdagar per år. Under semester utgår ett semestertillägg utöver den ordinarie lönen. Andra vanliga (men inte obligatoriska) avtalsvillkor och förmåner för säljare är någon form av provision eller bonus, en viss avsättning till en tjänstepensionsförsäkring, tjänstebil och ibland fler semesterdagar än 25.

Lycka till! 

Støttes af