Spørgsmål: Skat for medarbejder der bor i Danmark, men arbejder i svensk virksomhed

Hej Jeg er tilbudt stilling i en svensk virksomhed, hvor jeg bliver boende i Danmark. Jeg vil fortrinsvis have kontakt til mulige/kommende kunder i Danmark samt kommende/nuværende kunder i Norden. Jeg vil arbejde hjemmefra. Der vil være måske 50 rejsedage udenfor Danmark om året. Hvor skal jeg beskattes? Og hvem kan svare på det? SKAT kan ikke ;-) Hvem kan rådgive mig i dette?

Svar

5. november 2021
Skat og moms

Hej!

Dina fråga har flera delfrågor och svaren på dessa påverkar varandra.

Företaget som erbjuder dig anställning behöver ta rätt på om de – i följd av att du i huvudsak arbetar från din danska bostad mot bl a danska kunder – får en skattemässig etablering i Danmark, sk fast driftställe.

Om du både bor och i huvudsak arbetar i Danmark är du skattskyldig i Danmark för din lön. När du i huvudsak arbetar i Danmark från din bostad kommer du ha dansk socialförsäkring. Du blir skattskyldig i Sverige för lön svarande till svenska arbetsdagar och den svenska skatten får avräknas från dansk skatt. Denna avräkning ber du om när du lämnar din danska deklaration.

Om du dagpendlar till Sverige får du ansökan om svensk SINK-skatt. Beslutet lämnar du till din arbetsgivare som innehåller 25 % skatt på lön svarande till den tid du varit i Sverige och arbetat.

För att besvara frågan om hur dansk skatt och danska socialavgifter ska betalas behöver man först bestämma om din arbetsgivare har ett fast driftställe i Danmark eller inte. Om din arbetsgivare har det, behöver de arbetsgivarregistreras i Danmark och där på innehåll dansk skatt och månadsvis göra dansk arbetsgivarrapportering. Din arbetsgivare behöver också registrera sig för betalning av danska socialavgifter samt teckna en dansk arbetsskadeförsäkring.

Støttes af