Beskatning af firmabil

Seneste opdateret 10-12-2021
En virksomhed kan indregistrere en firmabil til en ansat, også selv om den ansatte bor i et andet land, end hvor virksomheden har sin daglige drift. I så fald er det reglerne i det land, som virksomheden har drift i, der er gældende for beskatning af firmabil.
Print

For virksomheden: arbejdsgiverafgifter af firmabilens værdi

En firmabil er et personalegode, på svensk kaldet en "förmån", altså en betaling for sit arbejde som den ansatte får i anden form end kontanter. Personalegoder er som hovedregel skattepligtige. Det betyder, at arbejdsgiveren skal betale arbejdsgiverafgifter på den værdi, som firmabilen repræsenterer, samt trække og indbetale skatten. Hvis bilen kun bliver brugt i en meget lille udstrækning, er den dog skattefri. Skattefrihed opnås, hvis bilen kun bliver brugt højst 10 gange per år eller til en samlet kilometerafstand på højst 1.000 km.

 

For den ansatte: Skat af firmabilens værdi

For at have lov til at bruge en firmabil skal den ansatte beskattes for bilens værdi - også kaldet "förmånsvärdet". Værdien af bilen ligestilles med kontant løn. Har den ansatte SINK-skat, lægges bilens værdi oveni indkomstlønnen, og derefter trækkes 25 procent. Størrelsen af "förmånsvärdet" afhænger af biltypen og kan beregnes på Skatteverkets hjemmeside.

Den ansatte skal være opmærksom på at, hvis bilen har svenske nummerplader er det vigtigt, at man har en tilladelse til at køre bilen i Danmark. Tilladelsen skal opbevares i bilen ved evt. kontrol.

 

Regler for beskatning af firmabil

Hvor du registrerer din firmabil afhænger af, hvor din virksomhed har fast drift, samt hvor dine ansatte arbejder og er bosat. 

En dansk virksomhed med fast drift i Sverige kan registrere en svensk firmabil til en ansat, som arbejder i Sverige, selvom denne medarbejder bor i Danmark. I så fald gælder svenske beskatningsregler for firmabiler.

Hvis en svensk virksomhed med filial i Danmark registrerer en dansk firmabil til en ansat, som arbejder i Danmark, er danske skatteregler gældende. Hvis bilen er ejet af virksomheden kan den desuden bruges i mindre omfang i Sverige, uden at virksomheden er nødsaget til at betale svensk skat og afgifter.

Beskatning af dansk firmabil

Et svensk firma med filial i Danmark kan registrere en dansk firmabil til en ansat, som arbejder i Danmark. I så fald gælder danske regler for beskatning og registreringsafgifter. Hvis bilen er ejet af virksomheden, kan den anvendes i Sverige i mindre omfang, uden at virksomheden er nødsaget til at betale svensk skat og afgift. 

 

Læs mere om, hvordan du beregner firmabil og skat på skat.dk

 

Registrering

Alle biler og andre motoriserede køretøjer skal registreres hos Motorstyrelsen. Registrering sker hos en nummerpladeoperatør, hvilket typisk er udvalgte bilforhandlere eller værksteder. Du kan også henvende dig hos et af Motorstyrelsens motorcentre. 

 

Beskatning

Hvis ens arbejdsgiver har stillet en firmabil til rådighed, skal man som regel beskattes af fri bil. Beskatningen sker løbende og der skal samtidig betales A-skat og AM-bidrag, så længe bilen er til rådighed. 

 

Gå til Skat.dk for mere information

 

Firmabil er skattepligtig for den ansatte

Hvis arbejdsgiveren stiller en firmabil til rådighed for privat brug, er værdien skattepligtig for medarbejderen. Den skattepligtige værdi af fri bil varierer efter pris og indkomstår.

 

Se beregningen af værdien på skat.dk  

 

Yderligere information

Se mere på SKAT's motorsektion for yderligere informationer, om bl.a. beskatning og registrering.

 

Gå til SKAT.dk's motorsektion

Beskatning af svensk firmabil

En virksomhed med fast drift i Sverige kan registrere en svensk firmabil til dets medarbejdere som arbejder i Sverige, men bor i Danmark. Her gælder de svenske beskatningsregler for firmabiler.

 

Skat for virksomheden

Firmabiler er såkaldte 'personalegoder', en betaling for arbejde, som den ansatte får i form af andet end kontakter. Fri bil er et skattepligtigt personalgode. Dette betyder, at arbejdsgiveren skal betale arbejdsafgifter på firmabilen, samt betale og afregne skat. Hvis bilen blot bliver anvendt i lille skala, kan firmabilen være skattefri. Skattefrihed opnås, hvis bilen højst bliver anvendt 10 gange årligt, og med en samlet kørselsdistance på højst 100 mil. 

 

Skat for den ansatte

Hvis du har en firmabil, skal du betale skat på den skattepligtige værdi af bilen. Denne værdi sidestilles med kontantløn. Den skattepligtige værdi kan udregnes på Skatteverkets hjemmeside.

Den ansatte skal være opmærksom på, at om bilen har svenske registreringsskilte, er det nødvendigt med tilladelse for at køre bilen i Danmark. Det er en god idé, at medbringe tilladelsen i køretøjet til visning ved en eventuel kontrol.

 

Udregn din firmabils værdi på skatteverket.se

 

Yderligere information

Kontakt Skatteverket i Sverige for mere information om beskatning af firmabiler.

 

Gå til Skatteverkets hjemmeside

Yderligare information

Kontakt Skatteverket i Sverige for at få mere information omkring beskatning af firmabil.

 

Gå til Skatteverkets hjemmeside

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Når du skal rekruttere medarbejdere fra Sverige

Der er en række ting, man bør tage højde for, når man vil rekruttere en ny medarbejder fra Sverige.

Huskeliste til din svenske medarbejder

Se hvilke trin din nye svenske medarbejder skal igennem for at få udbetalt sin danske løn.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af