Økonomisk hjælpepakker til virksomheder i Sverige pga. coronavirus/covid-19

D. 19-01-2021
Den svenske regering tilbyder hjælpepakker til virksomheder i Sverige, der bliver hårdt ramt af coronavirus/covid-19. Desuden er der besluttet særlige midlertidige lovændringer for at hjælpe virksomheder og deres ansatte økonomisk.
Print

Hvis en virksomhed er registeret i Sverige og betaler arbejdsafgifter herunder social sikring i Sverige for sine ansatte, burde virksomheden være omfattet af hjælpepakkerne. Det kan eksempelvis være kompensation til ’korttidsarbejde’ – naturligvis under forudsætning af at virksomhederne opfylder øvrige vilkår.

På regeringen.se findes der informationer om de foranstaltninger, som er blevet vedtaget for at begrænse smitten, hvilket også påvirker visse jobs og virksomheder.

 

Læs mere på regeringen.se

 

Her har vi samlet link til mere information om hjælpepakker og aktuelle tiltag

Omsætningsstøtte til virksomheder

Virksomheder, der har lidt en større omsætningstab pga. corona-pandemien, kan ansøge om økonomisk støtte. Omsætningsstøtten giver erstatning for tabt indkomst i en periode over fem måneder, fra marts til juli 2020. Støtten udgør 75 procent af den tabte omsætning jf. med samme periode i 2019. Hver virksomhed kan få maksimalt 120.000 kronor (SEK) i erstatning. 

Ansøgninger modtages til og med d. 31 januar 2021.

 

Læs mere og ansøg om støtte på Boverket

’Korttidsarbejde’ - i stedet for at afskedige personale

’Korttidsarbejde’ skal forstås således, at arbejdsgiveren kan reducere medarbejderens arbejdstid og lønomkostninger samt modtage kompensation fra den svenske stat til at dække omkostningerne. Tilväxtverket er stadig i gang med at opdatere vilkår og betingelser for denne hjælpepakke.

 

Læs mere om ’korttidsarbejde’ på tilväxtverket.se

 

Den svenske regeringer meldte den 12. januar ud, at arbejdsgivere kan søge om støtte for korttidsarbejde på op til 80 procent af arbejdstiden under januar, februar og marts 2021. Staten står for op til 75 procent af udgifterne, den ansatte beholder 88 procent af den ordinære løn, mens at arbejdsgiverens lønudgifter mindsker med 72 procent. 

 

Læs mere om støtte for korttidspermittering for januar, februar och marts 2021

"Omställningsstöd" - Kompensation for faste udgifter

"Omställningsstöd indebærer, at du kan få økonomisk støtte for dine faste udgifter, hvis din virksomhed har tabt omsætning i løbet af maj, juni og juli 2020 på grund af corona/covid-19. Deadline for at søge om kompensationsordningen er d. 30 november 2020. 

Den svenske regering har foreslået at forlænge ordningen, så den også dækker perioderne august-oktober og november-december 2020, samt januar-februar 2021. Kompensation for disse perioder kan ikke søges endnu. Når beslutningen er vedtaget, vil du kunne ansøge på "Mina sidor" på Skatteverket.

Nye regler ved sygdom hos ansatte

Den svenske regering vil dække svenske virksomheders omkostninger ved sygedagpenge.

I Sverige har man normalt "karensavdraget", hvilket vil sige, at 20 procent fratrækkes af den sygeløn fra den gennemsnitlig arbejdsuge. ”Karensavdraget” ophæves midlertidig pga. coronavirus/covis-19. Dette betyder som udgangspunkt, at det ikke bliver nødvendigt med en lægeerklæring.


Hvis du er selvstændig, kan du ansøge om at få udbetalt sygedagpenge for dag 1 – 14.


På Försäkringskassans hjemmeside kan du holde dig opdateret om reglerne vedrørende sygedagpenge og ”karensavdraget”.

 

Gå til forsakringskassan.se

Opsigelsesvarsel af personale

Den svenske Arbetsförmedling har indsamlet information til arbejdsgivere - på trods af den svenske regerings tilbud om kompensation til ’korttidsarbejde’ - der må opsige sine medarbejdere. Her findes der vigtig information til de virksomheder, som har medarbejdere med forskellige former for statslige beskæftigelser.

 

Læs mere på arbetsförmedlingen.se

Få henstand på betaling af skat

Virksomheder kan ansøge om at få henstand på betaling af blandt andet forskudsskat, løn, moms, sociale afgifter. Det er muligt at få henstand op til et år.

 

Læs mere på skatteverket.se

Få et virksomhedslån hos Almi

Hvis virksomheden har behov for finansiering, kan virksomheden ansøge om et lån hos Almi, som ejes af den svenske stat.

Ved eksisterende lån hos Almi er det muligt at ansøge om henstand om lånet, således virksomheden kan vente til et senere tidspunkt med at afdrage.

 

Læs mere om løn på almi.se

Riksbanken tilbyder lån til virksomheder

Som følge af coronavirus/covid-19 tilbyder Sveriges Riksbank lån gennem bankerne i Sverige for at hjælpe virksomhederne økonomisk. Lånebetingelser er op til hver enkelt bank i Sverige, og banken kan også selv vurdere, hvilke virksomheder der kan optage lån fra Riksbanken.

Kontakt derfor din bank for at høre nærmere.

 

Læs pressemeddelelsen på riksbank.se

 

Riksbanken har desuden besluttet at vedtage yderligere foranstaltninger, så som at sænke renterne og forlænge løbetiden på lån, samt køb af virksomhedsobligationer. Disse træder i kraft i september 2020. 

 

Læs mere information på riksbank.se

Råd og tips til virksomhedsansvarlige

Myndigheten för samhällskydd och beredskab (MSB) har oprettet en liste med råd og tips til alle virksomhedsansvarlig, bl.a. om hvordan man kan organisere sin virksomhed under Covid-19-pandemien. 

 

Læs mere på msb.se

På verksamt.se kan du holde dig opdateret med information, lovgivning med mere, som er vigtige for virksomheder i Sverige i forhold til at være orienteret om coronavirus/covid-19.

 

Hold dig opdateret på verksamt.se

 

Kontakt Øresunddirekt

Har din virksomhed forretning på begge sider af Øresund, og bliver påvirket af situationen med coronavirus/covid-19? Så vil vi gerne høre fra dig.

Vi kan ikke behandle din sag, men vi vil gerne undersøge, om der er myndigheder, som virksomheden kan kontakte eller henvise til hjælpepakker eller andre tiltag, som virksomheden kan gå videre med.

 

Kontakt Øresunddirekt

Arbejdsretlige spørgsmål

I videoen herunder kan du få praktiske råd fra vores øresundsekspert/advokat Helena Olenmark Malmström om, hvordan du som arbejdsgiver i Sverige kan forberede dig på de arbejdsretlige spørgsmål, som kan opstå som følge af coronavirus/covid-19.

 

Du kan også stille spørgsmål til Helena Olenmark Malmström via vores spørgeformular.

 

Stil spørgsmål til øresundseksperterne

Få praktiske råd om håndtering af arbejdsretlige spørgsmål, som kan opstå som følge af coronavirus/covid-19

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Coronasvirus/covid-19 påvirker også Øresunddirekt

For at mindske udbredelsen af smitte med coronavirus/covid-19 lukker Øresunddirekt for fysisk fremmøde på Informationscenteret i Malmø. Vi kan stadig kontaktes via telefon og mail.

Støttes af