Restriktioner for virksomheder i Sverige som følge af Corona/Covid-19

D. 12-01-2021
Som følge af den globale covid-19-pandemi, har den svenske regering vedtaget en række nationale restriktioner og midlertidige regelændringer for visse brancher. Læs her om, hvordan det påvirker din virksomhed i Sverige.
Print
Den svenske regering indfører midlertidig pandemilov

Den svenske regering har den 8. januar 2021 vedtaget en midlertidig pandemilov. Formålet med pandemiloven er, at give regeringen lov til at vedtage foranstaltninger for at bremse smiddespredningen af Covid-19, uden at begrænse virksomheder, der kan garantere en smittefri atmosfære. 

Foranstaltninger kan eksempelvis være begrænsning af antal besøgende, åbningstider eller midlertidig nedlukning af visse virksomheder.

Den midlertidige lov gælder fra den 10. januar 2021 til den 30. september 2021.

 

Læs mere om den svenske pandemilov

Nye restriktioner for bl.a. butikker, fitnesscentre og badeanstalter

Den svenske regering indførte den 10. januar 2021 den såkaldte "begränsningsförordningen", hvilket indebærer en række regel- og lovændringer for:

 • Fitness- og sportsanlæg
 • Badeanstalter
 • Butikker og shoppingcentre/arkader
 • Pladser for private sammenkomster

 

For butikker, indendørs fitness- og sportscentre, samt badeanstalter indebærer de nye regler et obligatorisk begrænsning på antal af besøgende eller kunder, som er tilladt på samme tid i lokalerne. Antal besøgende beregnes efter 10 kvadratmeter pr. kunde. 

Maximum antal af besøgende skal overholdes og dokumenteres, eksempelvis via skiltning ved indgangen. Der skal derudover være mulighed for at vaske hænder og findes håndsprit tilgængelig. 

Derudover indføres en forsamlingsbegrænsning på max 8 deltagere ved private sammenkomster, eksempelvis i fest, og foreningslokaler, samt andre udlejede lokaler.

 

Få mere information om de nye restriktioner på Folkhälsomyndigheten

Skærpede nationale regler og almene råd til virksomheder

For at begrænse spredningen af smitte, opfordrer Folkhälsomyndigheten alle virksomheder til at tage ansvar og følge disse råd:

 1. At sikre information til medlemmer, personale og kunder mm.
 2. At markere afstand på gulvet
 3. Ommøbler eller på anden vis sikre, at der findes godt om plads for at undgå trængsel
 4. Tilbyd digitale alternativer
 5. Tilbyd muligheden for at vaske hænder med sæbe og vand eller tilbyd håndsprit
 6. Minimer antallet af personer på samme tidspunkt, specielt i små lokaler
 7. Tilpas åbningstiderne

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskab (MSB) har udarbedet tjeklister og gode eksempler på virksomheder, der har gjort en indsats for at stoppe smitten.

 

Se gode tjeklister og eksempler på MSB.se

Almene sammenkomster og offentlige begivenheder begrænses til 8 personer

Alle almene sammenkomster og offentlige begivenheder begrænses til en forsamling på højst 8 personer. Begrænsningen gælder fra den 24. november 2020. Den tidligere undtagelse for serveringssteder er ikke længere gældende. 

Regeringen og Folkhälsomyndigheten vil løbende og kontinuerligt evaluere situationen. 

 

Læs den svenske regerings pressemeddelelse om forsamlingsforbuddet

 

Der findes visse undtagelser, som under visse forudsætninger gør det muligt at samle højst 300 siddende deltagere ved almene sammenkomster og offentlige begivenheder.

De svenske länstyrelser har dog mulighed for at indføre lokale forbud og eksempelvis begrænse antallet af siddende deltagere. Derfor er det en god idé at undersøge, hvad der gælder i din region. 

 

Find reglerne for din region på länstyrelsen.se

Søg tilladelse til offentlige begivenheder på polis.se

Restriktioner for caféer, restauranter og serveringssteder

Fra og med den 24. december 2020 sænkes maksimum antallet i et selskab på restauranter og serveringssteder til fire personer. Derudover indføres et forbud mod salg af alkohol fra klokken 20.00.

 

Læs mere om de nationale restriktioner på regeringen.se 

 

Ny lov for restauranter

Fra den 1. juli 2020 er det ejeren af serveringssteder, såsom restauranter, barer eller caféer, der er ansvarlig for at virksomheden tilpasser sig ift. at begrænse smittespredningen af covid-19.

Den nye lov giver desuden kommunen mulighed for at lukke restauranten, hvis ikke denne overholder reglerne.

 

Læs mere om restaurantloven på folkhälsomyndigheten.se

Læs mere om regler og forbud for virksomhed på folkhälsomyndigheten.se

 

Retningslinjer for restauranter, hotel og campingpladser

Brancheorganisationen Visita har i samarbejde med Hotell- och restaurantfacket og Folkhälsomyndiheten produceret tre brochurer for dig, som driver en restaurant, et hotel eller en campingplads.

Brochuren giver blandt andet informationer om tiltag til at minimere smittespridning. 

 

Download materialet hos Visita

Restriktioner for butikker og detailbranchen

Den 10. januar 2021 indførtes skærpede restriktioner for svenske butikker i bestræbelserne på at minimere smittespredningen af covid-19 i Sverige. Dette indebærer eksempelvis et obligatorisk minimering af antal besøgende, som skal beregnes efter 10 kvadratmeter pr. besøgende. Restriktionerne er vedtaget med udgangspunkt i den nye pandemilov.

 

Få mere information om de nye restriktioner på Folkhälsomyndigheten

 

Svensk Handel tilbyder information om pandemiloven og om de nye restriktioner for handelsbranchen. Her kan du bl.a. se retningslinjer for at bidrage til en tryg handel i din butik. 

 

Find materiale på svenskhandel.se

Restriktioner for fitness- og sportsfaciliteter

Den 10. januar 2021 indførtes yderligere restriktioner for fitnesscentre, sportsanlæg og badeanstalter i Sverige. Restriktionerne indebærer blandt andet en obligatorisk beregning af maximum personer i lokalet, hvilket beregnes efter 10 kvadratmeter pr. besøgende. Restriktionerne er vedtaget med udgangspunkt i den nye pandemilov.


Få mere information om de nye restriktioner på Folkhälsomyndigheten

Find yderligere information om virksomheders restriktioner og forbud i Sverige på verksamt.se.

 

Gå til verksamt.se

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Fandt du denne information relevant?

Støttes af